Zelfstandige in bijberoep

Ring Twice, het nummer 1 platform voor een job als zelfstandige in bijberoep!
Ontdek meer dan 4.000 jobs per week en verdien zo wat bij!

Maak een profiel als dienstverlener aan en vind nu nog een bijberoep die jou schikt!

zelfstandige in bijberoep
Nieuwe job
Job uitbetaald!
€ 150
Verdiend op Ring Twice
€ 6.245
Pieter
4.8/5

Wanneer ben je zelfstandige in bijberoep?

Zelfstandige in bijberoep betekent dat je naast jouw werk in loondienst ook een zelfstandige activiteit uitoefent. Je werkt dus als werknemer met een arbeidsovereenkomst, maar daarnaast werk je ook nog voor eigen rekening, bijvoorbeeld na de werkuren of in het weekend. In België zijn er verschillende types van ‘zelfstandig zijn’.

Je bent een zelfstandige wanneer je een beroepsbezigheid uitoefent zonder arbeidsovereenkomst of zonder statuut. Je bent dus noch werknemer noch ambtenaar. Je bent zelfstandige in hoofdberoep? Dit betekent dat je parallel met jouw zelfstandige bezigheid gewoonlijk en hoofdzakelijk geen andere activiteit uitoefent. Je bent zelfstandige in bijberoep? Je oefent naast jouw zelfstandige bezigheid gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere bezigheid uit. Je hebt dus een andere hoofdactiviteit.

zelfstandige in bijberoep voorbeelden

Zelfstandige in bijberoep: wat zijn de voorwaarden?

Je kan alleen zelfstandige in bijberoep worden indien je ook een hoofdberoep hebt. Met andere woorden: je bent minstens halftijds elders aan de slag als loontrekkende of ambtenaar, of je krijgt een vervangingsinkomen waarmee je jouw pensioenrechten opbouwt.

Er zijn ook andere mogelijkheden om zelfstandige in bijberoep te worden.

Zelfstandige in bijberoep voorwaarden:

 • Je bent al werknemer in hoofdberoep.
 • Je krijgt een ziekte- of invaliditeitsuitkering. Dit kan enkel als jouw arbeidsongeschiktheid minstens 50% bedraagt en je krijgt ook de toelating van jouw arts.
 • Je bent werkloos. Je mag dan een zelfstandige activiteit in beroep starten in de artistieke sector. Als je een uitkering krijgt, kan je ook een nevenactiviteit starten in een andere sector en jouw werkloosheidsuitkering behouden gedurende 12 maanden.
 • Je bent gepensioneerd. Je mag nog steeds bijverdienen als zelfstandige als je met pensioen bent. Hoeveel precies, hangt af van een aantal zaken, zoals leeftijd, beroepsloopbaan en soort pensioen dat je ontvangt.
bijverdienen als zelfstandige
Het verhaal van Angelo
zelfstandige in bijberoep Angelo
Angelo
28 reviews
Angelo, 34 en uit Stekene, Oost-Vlaanderen, is opgeleid als installateur sanitair/centrale-verwarming maar werkt voltijds als operator in een multinational staalbedrijf in de havenzone van Gent. Naast zijn huidige baan, startte hij twee jaar geleden als zelfstandige in bijberoep, gericht op renovatiewerken. Hij ontdekte Ring Twice als bijklusalternatief voordat hij de stap zette naar het officiële zelfstandige in bijberoep statuut.
« Ik was op zoek naar een alternatief om officieel bij te klussen, maar durfde toen nog niet de stap te zetten naar mijn officieel zelfstandige statuut in bijberoep »
Ring Twice biedt hem de mogelijkheid ervaring op te doen in renovatiewerken bij particulieren en dient als aanvulling op vrije dagen in zijn werkplanning. Het voordeel is dat hij vanuit huis al 90% van het werk kan beoordelen, waardoor hij zelf opdrachten kan selecteren zonder extra reclame of onnodig reizen.

Veelgestelde vragen

Goed om weten: hoeveel tijd je als bijberoeper aan jouw zelfstandige activiteit besteedt, speelt geen rol, alsook het inkomen dat je eruit haalt. Je kan zeer goed meer verdienen met jouw zelfstandige activiteit dan met jouw hoofdactiviteit als loontrekkende.
Er zijn wel een paar verschillen naargelang je jouw zelfstandige activiteit in hoofdberoep of bijberoep uitoefent. Je bent zelfstandig in hoofdberoep als jouw zelfstandige activiteit jouw voornaamste of enige bezigheid is. Als je naast jouw zelfstandige activiteit, loontrekkende of ambtenaar bent, kan je eventueel aansluiten als zelfstandige in bijberoep. Hiervoor moet er voldaan worden aan een voorwaarde omtrent de duur van de geleverde prestaties.
Je werkt naast jouw zelfstandige activiteit ook nog als werknemer in loondienst voor een werkgever:

 • Als arbeider of bediende moet je minstens de helft van het aantal uren van een voltijdse presteren. Hoeveel uren dat is, kan je opzoeken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die is afgesloten voor jouw bedrijf. Als er geen cao is, kan je dit opzoeken in het paritair comité voor jouw sector. Je kan deze informatie terugvinden op jouw loonfiches alsook in jouw arbeidsovereenkomst.
 • Als ambtenaar werk je ten minste de helft van het aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking. Een voltijdse betrekking loopt over minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar. Je hebt als ambtenaar waarschijnlijk ook de toestemming van jouw werkgever nodig. Je doet er dus goed aan dat tijdig na te vragen.
 • Als je in het onderwijs staat en een vaste benoeming hebt, werk je minstens 6/10 van een volledig uurrooster. Als contractueel werk je minstens halftijds (minstens 5/10 van een volledig uurrooster).

Als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je niet als zelfstandige in bijberoep werken. In dat geval ben je verplicht als zelfstandige in hoofdberoep te werken.

Als zelfstandige in bijberoep heb je natuurlijk ook wettelijke verplichtingen. Wij zetten ze even op een rijtje. Wat betreft sociale zekerheidsrechten en bijdragen, bouw je geen extra sociale zekerheidsrechten op in het sociaal statuut van zelfstandige in bijberoep. Je behoudt de sociale rechten die je hebt dankzij jouw hoofdactiviteit. Betaal je sociale bijdragen van een hoofdberoep? Dan kan je ook dezelfde sociale rechten genieten als een zelfstandige in hoofdberoep. Je betaalt deze per kwartaal. Indien je onderworpen bent aan de btw-regeling dan moet je regelmatig btw-aangiften doen en de verschuldigde btw betalen. Het is wel mogelijk om vrijstelling te vragen. Dit is mogelijk indien het jaarlijkse omzetcijfer voor de activiteit in bijberoep niet hoger ligt dan € 25.000 exclusief btw en indien jouw activiteit geen betrekking heeft op het uitvoeren van werken in onroerende goederen. Je geniet dan vrijstelling van btw-betaling. Je verliest dan wel het recht om btw af te trekken. Desondanks moet je ingeschreven blijven bij de btw en jaarlijks een verklaring indienen. Ten slotte, wat betreft de belastingen zullen jouw inkomsten uit jouw twee activiteiten gecumuleerd worden. Dit kan leiden tot hogere belastingvoeten wanneer je bepaalde inkomensgrenzen overschrijdt.

Een zelfstandige activiteit in bijberoep kan interessant zijn, maar je moet de voordelen en de nadelen goed inschatten en tegenover elkaar afwegen.
Zelfstandige in bijberoep voordelen:

 • Je verdient een extra inkomen.
 • Je behoudt de socialezekerheidsrechten die voortvloeien uit jouw activiteit als loontrekkende of ambtenaar.
 • De uitgaven die je maakt in het kader van jouw bijberoep, kan je binnenbrengen als beroepskosten. Deze kosten kan je dus aftrekken.
 • Je kan de btw die jij betaalt op jouw uitgaven aftrekken in het kader van jouw bijberoep. Dit geldt enkel als je btw-plichtig bent en geen recht hebt op een vrijstelling van btw-verplichtingen.

Zelfstandige in bijberoep nadelen:

 • Je bouwt geen (extra) sociale rechten op. De sociale bijdragen die je betaalt, zijn louter solidariteitsbijdragen. Je hebt dus geen recht op (extra) uitkeringen binnen de sociale zekerheid van de zelfstandigen (gezinsbijslag, pensioen, faillissementsverzekering,…).
 • Je wordt zwaarder belast. De inkomsten uit jouw nevenactiviteit worden gecumuleerd met jouw inkomsten van jouw hoofdactiviteit. Hierdoor kan je dus in een hogere belastingschijf terecht komen.

Je krijgt geen apart sociaal statuut als zelfstandige in bijberoep. Je moet exact dezelfde formaliteiten vervullen als een zelfstandige in hoofdberoep. Als zelfstandige in bijberoep betaal je ook, net als de zelfstandige in hoofdberoep, sociale bijdragen en ben je aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Voor de berekening van de bijdragen voor een zelfstandige in bijberoep kijkt men in principe naar het netto-inkomen van drie jaar tevoren. Aangezien men voor een beginnende zelfstandige geen drie jaar terug kan gaan, mag je in die aanloopperiode een voorlopige bijdrage betalen. Dat mag de ‘forfaitaire minimumbijdrage’ zijn, maar het mag, als voorzorgsmaatregel, ook meer zijn. Achteraf, als jouw werkelijke inkomsten bekend zijn, wordt de voorlopige bijdrage aangepast en zal je de definitieve bijdrage aangerekend worden.

Vind jij het antwoord op jouw vraag niet terug?