Zelfstandige als bijberoep

Je wil graag jouw dromen waarmaken en zelfstandige worden maar je bent nog niet klaar om jouw werk stop te zetten? Dan moet je zelfstandige in bijberoep worden!

Wanneer ben je zelfstandige in bijberoep?

Zelfstandige in bijberoep betekent dat je naast jouw werk in loondienst ook een zelfstandige activiteit uitoefent. Je werkt dus als werknemer met een arbeidsovereenkomst, maar daarnaast werk je ook nog voor eigen rekening, bijvoorbeeld na de werkuren of in het weekend. In België zijn er verschillende types van 'zelfstandig zijn'.

Je bent een zelfstandige wanneer je een beroepsbezigheid uitoefent zonder arbeidsovereenkomst of zonder statuut. Je bent dus noch werknemer noch ambtenaar. Je bent zelfstandige in hoofdberoep? Dit betekent dat je parallel met jouw zelfstandige bezigheid gewoonlijk en hoofdzakelijk geen andere activiteit uitoefent. Je bent zelfstandige in bijberoep? Je oefent naast jouw zelfstandige bezigheid gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere bezigheid uit. Je hebt dus een andere hoofdactiviteit.

Zelfstandige in bijberoep: wat zijn de voorwaarden?

Je kan alleen zelfstandige in bijberoep worden indien je ook een hoofdberoep hebt. Met andere woorden: je bent minstens halftijds elders aan de slag als loontrekkende of ambtenaar, of je krijgt een vervangingsinkomen waarmee je jouw pensioenrechten opbouwt.

Er zijn ook andere mogelijkheden om zelfstandige in bijberoep te worden.
  Zelfstandige in bijberoep voorwaarden:
 • Je bent al werknemer in hoofdberoep.
 • Je krijgt een ziekte- of invaliditeitsuitkering. Dit kan enkel als jouw arbeidsongeschiktheid minstens 50% bedraagt en je moet ook de toelating van jouw arts krijgen.
 • Je bent werkloos. Je mag dan een zelfstandige activiteit in beroep starten in de artistieke sector. Als je een uitkering krijgt, kan je ook een nevenactiviteit starten in een andere sector en jouw werkloosheidsuitkering behouden gedurende 12 maanden.
 • Je bent gepensioneerd. Je mag nog steeds bijverdienen als je met pensioen bent. Hoeveel precies, hangt af van een aantal zaken, zoals leeftijd, beroepsloopbaan en soort pensioen dat je ontvangt.

Wat is het verschil tussen zelfstandige in bijberoep en hoofdberoep?

Goed om weten: hoeveel tijd je als bijberoeper aan jouw zelfstandige activiteit besteedt, speelt geen rol, alsook het inkomen dat je eruit haalt. Je kan zeer goed meer verdienen met jouw zelfstandige activiteit dan met jouw hoofdactiviteit als loontrekkende.

Er zijn wel een paar verschillen naargelang je jouw zelfstandige activiteit in hoofdberoep of bijberoep uitoefent. Je bent zelfstandig in hoofdberoep als jouw zelfstandige activiteit jouw voornaamste of enige bezigheid is. Als je naast jouw zelfstandige activiteit, loontrekkende of ambtenaar bent, kan je eventueel aansluiten als zelfstandige in bijberoep. Hiervoor moet er voldaan worden aan een voorwaarde omtrent de duur van de geleverde prestaties.

Je werkt naast jouw zelfstandige activiteit ook nog als werknemer in loondienst voor een werkgever:
 • Als arbeider of bediende moet je minstens de helft van het aantal uren van een voltijdse presteren. Hoeveel uren dat is, kan je opzoeken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die is afgesloten voor jouw bedrijf. Als er geen cao is, kan je dit opzoeken in het paritair comité voor jouw sector. Je kan deze informatie terugvinden op jouw loonfiches alsook in jouw arbeidsovereenkomst.
 • Als ambtenaar werk je ten minste de helft van het aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking. Een voltijdse betrekking loopt over minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar. Je hebt als ambtenaar waarschijnlijk ook de toestemming van jouw werkgever nodig. Je doet er dus goed aan dat tijdig na te vragen.
 • Als je in het onderwijs staat en een vaste benoeming hebt, werk je minstens 6/10 van een volledig uurrooster. Als contractueel werk je minstens halftijds (minstens 5/10 van een volledig uurrooster).
Als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je niet als zelfstandige in bijberoep werken. In dat geval ben je verplicht als zelfstandige in hoofdberoep te werken.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen van zelfstandige worden?

Als zelfstandige in bijberoep heb je natuurlijk ook wettelijke verplichtingen. Wij zetten ze even op een rijtje. Wat betreft sociale zekerheidsrechten en bijdragen, bouw je geen extra socialezekerheidsrechten op in het sociaal statuut van zelfstandige in bijberoep. Je behoudt de sociale rechten die je hebt dankzij jouw hoofdactiviteit. Betaal je sociale bijdragen van een hoofdberoep? Dan kan je ook dezelfde sociale rechten genieten als een zelfstandige in hoofdberoep. Je betaalt deze per kwartaal.

Indien je onderworpen bent aan de btw-regeling dan moet je regelmatig btw-aangiften doen en de verschuldigde btw betalen. Het is wel mogelijk om vrijstelling te vragen. Dit is mogelijk indien het jaarlijkse omzetcijfer voor de activiteit in bijberoep niet hoger ligt dan € 25.000 exclusief btw en indien jouw activiteit geen betrekking heeft op het uitvoeren van werken in onroerende goederen. Je geniet dan vrijstelling van btw-betaling. Je verliest dan wel het recht om btw af te trekken. Desondanks moet je ingeschreven blijven bij de btw en jaarlijks een verklaring indienen.

Ten slotte, wat betreft de belastingen zullen jouw inkomsten uit jouw twee activiteiten gecumuleerd worden. Dit kan leiden tot hogere belastingvoeten wanneer je bepaalde inkomensgrenzen overschrijdt.

Wat zijn de voor- en nadelen van zelfstandige in bijberoep?

Een zelfstandige activiteit in bijberoep kan interessant zijn, maar je moet de voordelen en de nadelen goed inschatten en tegenover elkaar afwegen.

Zelfstandige in bijberoep voordelen:
 • Je verdient een extra inkomen.
 • Je behoudt de socialezekerheidsrechten die voortvloeien uit jouw activiteit als loontrekkende of ambtenaar.
 • De uitgaven die je maakt in het kader van jouw bijberoep, kan je binnenbrengen als beroepskosten. Deze kosten kan je dus aftrekken.
 • Je kan de btw die jij betaalt op jouw uitgaven aftrekken in het kader van jouw bijberoep. Dit geldt enkel als je btw-plichtig bent en geen recht hebt op een vrijstelling van btw-verplichtingen.
Zelfstandige in bijberoep nadelen:
 • Je bouwt geen (extra) sociale rechten op. De sociale bijdragen die je betaalt, zijn louter solidariteitsbijdragen. Je hebt dus geen recht op (extra) uitkeringen binnen de sociale zekerheid van de zelfstandigen (gezinsbijslag, pensioen, faillissementsverzekering,...).
 • Je wordt zwaarder belast. De inkomsten uit jouw nevenactiviteit worden gecumuleerd met jouw inkomsten van jouw hoofdactiviteit. Hierdoor kan je dus in een hogere belastingschijf terecht komen.

Hoe starten als zelfstandige in bijberoep?

Je krijgt geen apart sociaal statuut als zelfstandige in bijberoep. Je moet exact dezelfde formaliteiten vervullen als je zelfstandige in bijberoep wil worden, als een zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige in bijberoep betaal je ook, net als de zelfstandige in hoofdberoep, sociale bijdragen en ben je aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Voor de berekening van de bijdragen voor een zelfstandige in bijberoep kijkt men in principe naar het netto-inkomen van drie jaar tevoren. Aangezien men voor een beginnende zelfstandige geen drie jaar terug kan gaan, mag je in die aanloopperiode een voorlopige bijdrage betalen. Dat mag de 'forfaitaire minimumbijdrage' zijn, maar het mag, als voorzorgsmaatregel, ook meer zijn. Achteraf, als jouw werkelijke inkomsten bekend zijn, wordt de voorlopige bijdrage aangepast en zal je de definitieve bijdrage aangerekend worden.
Super eenvoudig!

De diensten die je zouden kunnen interesseren worden jou toegestuurd. Je kiest de jobs uit die je interessant vindt en jouw vergoeding. Eenmaal de dienst is uitgevoerd, ontvang je het geld rechtstreeks op jouw bankrekening.

Schrijf je in
Testimonial: Ring Twice, zelfstandige in bijberoep met flexibiliteit als meerwaarde
« Ik was op zoek naar een alternatief om officieel bij te klussen, maar durfde toen nog niet de stap te zetten naar mijn officieel zelfstandige statuut in bijberoep. »
Angelo F.
Angelo F.
 • Klusjesman
 • Elektricien
 • Schrijnwerker
Evaluaties (28)
Statistieken
98,6 %
Tevredenheid
60
Uitgevoerde jobs
 • Wie ben je?

  Ik ben Angelo, 34 jaar, woonachtig in de gemeente Stekene in de provincie Oost-Vlaanderen. Van opleiding ben ik installateur sanitair/centrale-verwarming, maar ik ben na mijn school meteen voltijds beginnen werken in een multinational staalbedrijf in de havenzone van Gent. Daar beoefen ik een operatorfunctie. Ik heb de passie van het bouwen en verbouwen steeds meegekregen van kinds af aan. Sinds twee jaar heb ik dan ook beslist om officieel zelfstandige te zijn in bijberoep om zo mensen met renovatiewerken te helpen.

 • Hoe ben je bij Ring Twice terecht gekomen?

  Ik was op zoek naar een alternatief om officieel bij te klussen, maar durfde toen nog niet de stap te zetten naar mijn officieel zelfstandige statuut in bijberoep. Ik ben toen bij Ring Twice terechtgekomen, simpelweg door op het internet te zoeken naar klusbedrijven.

 • Waarom werk je graag via Ring Twice?

  Ring Twice was voor mij de voorbije twee jaar een periode om vooral ervaring op te doen om bij andere personen thuis zelfstandig renovatiewerken uit te voeren. Ik gebruik op dit moment Ring Twice nog als extra aanvulling voor de open agenda dagen in mijn huidige werkplanningen. Een ander voordeel aan Ring Twice is dat ik van thuis uit al voor 90% kan zien wat het werk inhoud bij de klant. Ik kan dan zelf beslissen voor welke opdrachten ik wil solliciteren of niet. Ik moet dus zelf geen extra reclame maken voor mijn open agenda dagen en moet mij niet onnodig verplaatsen.

Onze jobs voor zelfstandige in bijberoep zijn beschikbaar over heel België

 • Zelfstandige in bijberoep Antwerpen
 • Zelfstandige in bijberoep Gent
 • Zelfstandige in bijberoep Walem
 • Zelfstandige in bijberoep Deurne
 • Zelfstandige in bijberoep Berchem
 • Zelfstandige in bijberoep Leuven
 • Zelfstandige in bijberoep Ledeberg
 • Zelfstandige in bijberoep Stene
 • Zelfstandige in bijberoep Wilrijk
 • Zelfstandige in bijberoep Nieuwkerken-waas
 • Zelfstandige in bijberoep Sint-lambrechts-herk
 • Zelfstandige in bijberoep Brasschaat
 • Zelfstandige in bijberoep Koningshooikt
 • Zelfstandige in bijberoep Schoten
 • Zelfstandige in bijberoep Kessel lo
 • Zelfstandige in bijberoep Borgerhout
 • Zelfstandige in bijberoep Kapellen
 • Zelfstandige in bijberoep Koolkerke
 • Zelfstandige in bijberoep Kortrijk
 • Zelfstandige in bijberoep Schilde

Type beschikbare jobs: zelfstandige in bijberoep

 • zelfstandig worden, zelfstandige worden, zelfstandige in bijberoep worden, starten als zelfstandige in bijberoep, zelfstandige in bijberoep voorwaarden, zelfstandige in bijberoep voordelen, zelfstandige in bijberoep voorbeelden, hoe zelfstandige in bijberoep worden?
contact
Vind je het antwoord niet op jouw vraag?
We zijn er om jou te helpen!
Doe zoals onze 36.000 dienstverleners!
Sluit je gratis aan