Een verzekerde dienst is er twee waard

Een verzekerde dienst is er twee waard.

Bereid je voor op het onverwachte.

Ring Twice vereenvoudigt jouw leven, zelfs als er iets misgaat. Daarom zijn de diensten uitgevoerd door de particuliere dienstverleners verzekerd.

Of het nu gaat om kinderopvang, een loodgietersreparatie of het oppassen op huisdieren, er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Dat hoort bij het leven. In plaats van je zorgen te maken, geeft Ring Twice je gemoedsrust.

In welke omstandigheden kan deze verzekering tussenkomen?

Elke situatie is verschillend. Maar voor elke soort diensten kan een klein probleem zich voordoen. Het is dus aangeraden om door een verzekering gedekt te zijn.

Dit zijn enkele voorbeelden waarvoor de verzekering die via Ring Twice beschikbaar is, kan tussenkomen:

 • De dienstverlener laat een pot verf op jouw mooi tapijt vallen, het is beschadigd.
 • De dienstverlener heeft de reparatie van jouw kraan niet perfect uitgevoerd. Er ontstaat wateroverlast en jouw parket raakt beschadigd.
 • De privéleraar van jouw kind duwt een kop koffie omver. De koffie komt op jouw pc terecht.
 • De dienstverlener verbrandt een paar hemden terwijl hij/zij aan het strijken is.
 • Tijdens de dienstuitvoering valt de dienstverlener van een ladder en raakt gewond.
Wanneer je via Ring Twice op een particuliere dienstverlener een beroep doet, is jouw dienst automatisch verzekerd.
Wanneer je via Ring Twice op een particuliere dienstverlener een beroep doet, is jouw dienst automatisch verzekerd.

Welke soorten verzekering komen in aanmerking?

 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating’ die de schade aan derden in het kader van diensten uitgevoerd via het platform, verzekert;
 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Toevertrouwd Voorwerp’ die jou verzekert indien je een goed beschadigt dat een klant jou toevertrouwd heeft om het te herstellen;
 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering’ die de schade aan derden verzekert door jouw producten nadat deze geleverd werden of door jouw werken nadat ze uitgevoerd werden;
 • Juridische bescherming in geval van procesvoering.
 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Lichamelijke ongevallen’ die de dienstverlener dekt in geval van blijvende invaliditeit, medische kosten en bijkomende kosten of bij overlijden.

Tot welk bedrag ben je verzekerd?

 • De “Garantie voor toevertrouwde voorwerpen” dekt materiële en immateriële schade tot € 50.000 per schadegeval.
 • De “Garantie voor lichamelijke ongevallen” dekt de volgende schade: overlijden (€ 5.000), blijvende invaliditeit (€ 25.000), medische kosten & bijkomende kosten (€ 2.500).
 • De “Exploitatiegarantie” en de “Garantie na levering” dekken fysieke, materiële en immateriële schade tot € 2.500.000 per schadegeval.

Is er een franchise?

Ja er is een franchise. Merk op, de franchise valt voor de verantwoordelijkheid van de dienstverlener als hij/zij aansprakelijk is:

 • Exploitatiegarantie: algemeen eigen risico voor materiële en immateriële schade, per gebeurtenis: € 1.000
 • Garantie voor toevertrouwde voorwerpen: algemeen eigen risico voor materiële en immateriële schade, per gebeurtenis: € 1.000
 • Garantie na levering”: algemeen eigen risico voor materiële en immateriële schade, per gebeurtenis: 10% van het schadebedrag met een minimum van € 175 en een maximum van € 1.250
 • Garantie voor lichamelijke ongevallen: € 0, geen franchise van toepassing

Opgelet, deze dekking is enkel van toepassing voor de diensten die uitgevoerd worden via Ring Twice door de dienstverleners ingeschreven als particulier. Als de dienstverlener een blauwe badge « PRO » heeft op het profiel, wil dit zeggen dat de dienstverlener met een btw-nummer geregistreerd staat en geldt de persoonlijke verzekering van de zelfstandige dienstverlener.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze verzekeringspolissen zijn hier beschikbaar: Verzekering B.A Uitbating, Verzekering B.A na levering & Ongevallen verzekering. Hier vindt u een duidelijk overzicht van wat er gedekt wordt door Verzekering B.A Uitbating, Verzekering B.A na levering & Ongevallen verzekering. De verzekering is niet van toepassing onderweg naar de uitvoering van de dienst voor de dienstverlener. Als er een andere verzekering tussenkomt, zal Axa optreden als 2de partij.

Wil je er meer over weten?

Neem met ons contact op!