Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden

Geldig vanaf: 11/03/2019 (de “Effectieve Datum”)

Gelieve te noteren dat uw Ring Twice Abonnement automatisch vernieuwd zal worden bij het verstrijken van uw Ring Twice Abonnementsperiode (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 5.2.2 van de Algemene voorwaarden voor Dienstaanvragers), onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur, tenzij u uw Ring Twice Abonnement opzegt voor de vervaldag. Alle informatie met betrekking tot uw Ring Twice Abonnement is beschikbaar in de “Ring Twice+ formule” sectie in uw profiel. U kunt de verlenging van uw Ring Twice Abonnement (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 5.2.2 van de Algemene voorwaarden voor Dienstaanvragers) vroegtijdig op gelijk welk ogenblik kosteloos opzeggen en zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Welkom op Ring Twice! Door het gebruik van onze site en de middelen die erin worden vermeld of ter beschikking gesteld, aanvaardt u onderstaande voorwaarden en ook de basisprincipes van Ring Twice waar via hyperlinks wordt naar verwezen. U vindt hieronder de voorwaarden met betrekking tot de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Verklaring), de reglementering inzake cookies en de wettelijke bepalingen.

We verwijzen u ook naar de Algemene voorwaarden voor Dienstaanvragers, die van toepassing zijn op wie een dienst aanvraagt op de website van Ring Twice.

En tot slot zijn er de Algemene voorwaarden voor de Dienstverleners die van toepassing zijn op wie zich op Ring Twice inschrijft om een dienst te verlenen en dus dienstaanvragen beantwoordt die op het platform verschijnen.

Ring Twice is de exclusieve eigendom van ListMinut N.V., 12, Avenue des Rossignols, 1310 La Hulpe, België, TVA BE 0503 832 450.

1. Privacy verklaring

1.1 Welkom!

We verbinden ons ertoe de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens en uw persoonlijke levenssfeer te verzekeren. U vindt dan ook op deze pagina de nodige uitleg over onze online informatiepraktijken.

Door het gebruik van onze websites en/of onze online pagina’s, beschikbaar op het platform en de sociale netwerken, aanvaardt u de voorwaarden van deze Privacy Verklaring. Als wij ons beleid inzake Privacy wijzigen, dan vermelden we dat op deze pagina om u op de hoogte te houden van de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en of deze informatie met derden wordt gedeeld.

1.2 Welke termen gebruiken we in onze Privacy Verklaring?

 • We gebruiken de term ‘Gebruiker’ in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina’s en diensten.
 • We gebruiken de termen ‘u’, ‘uw’ en ‘de uwe’ in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.
 • We gebruiken de termen ‘wij’ en ‘ons’ in verwijzing naar ListMinut, waarvan het adres is: 12, Avenue des Rossignols, 1310 La Hulpe, België, die de gegevens controleert.
 • We gebruiken de term ‘Persoonlijke Gegevens’ in verwijzing naar persoonlijke identificeerbare informatie over u.
 • We gebruiken de term ‘Privacy Wet’ in verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten

1.3 Welke informatie verzamelen wij?

We kunnen over u de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

1.3.1. Informatie die u ons verstrekt

U kunt ons informatie verstrekken, inclusief informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd (‘Persoonsgegevens’), wanneer u onze Platformen gebruikt, wanneer u op de Platformen formulieren invult (zoals het inschrijvingsformulier), wanneer u deelneemt aan een van onze wedstrijden, promoties of enquêtes, wanneer u met ons contact hebt via telefoon, e-mail of een ander kanaal, en wanneer u een probleem met onze Platformen meldt.

De informatie die u ons verstrekt kan onder meer bestaan uit:

 • 1.3.1.1. Verplichte informatie die vereist is om in te schrijven op de diensten die wij via onze Platformen aanbieden of om toegang te krijgen tot andere diensten die wij verlenen, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, geslacht en een wachtwoord. Al die velden zijn verplicht. Ring Twice kan u de via onze Platformen aangeboden diensten niet verlenen indien de vereiste informatie niet wordt verstrekt. In dat geval zult u zich bijgevolg niet kunnen inschrijven voor een gebruikersaccount voor onze Platformen.
 • 1.3.1.2. Een foto.
 • 1.3.1.3. Een postadres.
 • 1.3.1.4. Een mobiele telefoonnummer.
 • 1.3.1.5. Uw bevoegdheden en een indicatief uurprijs voor elke bevoegdheid.
 • 1.3.1.6. Een beknopte beschrijving van uzelf en een specifieek beknopte bescrijving voor elke bevoegdheid.
 • 1.3.1.7. Uw geboortedatum.
 • 1.3.1.8. Uw rijksregisternummer.
 • 1.3.1.9. Een archief van alle correspondentie tussen u en ons.
 • 1.3.1.10. Een archief van alle boekingen die u hebt gemaakt of dienstaanvragen die u hebt geplaatst met of via onze Platformen.
 • 1.3.1.11. Details over boekhoudkundige of financiële transacties, zowel transacties die via onze Platformen worden uitgevoerd als andere transacties. Het kan onder meer gaan om informatie zoals uw betaalkaart of bankrekeninggegevens en details over diensten die u hebt geboekt of aangeboden via onze Platformen.
 • 1.3.1.12. Details over uw bezoeken aan onze Platformen en de informatiebronnen die u raadpleegt.
 • 1.3.1.13. Uw antwoorden op enquêtes of vragenlijsten, zoals uw beoordeling van de prestatie van een andere leden van onze community. Dergelijke informatie kan worden gebruikt voor analysedoeleinden en om inzicht te verwerven in de gebruikers.
 • 1.3.1.14. Informatie die we van u kunnen vereisen wanneer u een probleem met onze Platformen of onze dienst meldt, zoals het onderwerp van uw verzoek om ondersteuning.
 • 1.3.1.15. Locatie-informatie indien u ermee hebt ingestemd dat wij dergelijke gegevens verzamelen en verwerken.
 • 1.3.1.16. Uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en alle andere documenten waarvan u ermee hebt ingestemd ze aan ons te verstrekken.
 • 1.3.1.17. Eventueel uw BTW nummer en de naam van uw bedrijf.

1.3.2. Informatie die we automatisch verzamelen

1.3.2.1. Als u zich inschrijft door middel van authenticatie via sociale media, zal Ring Twice een aantal Persoonsgegevens (zoals uw voornaam, naam, foto, e-mail, aantal Facebook-vrienden enz.) uit uw socialemedia-account raadplegen in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van die socialemediaplatformen. We kunnen ook enkele van uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van functies van externe sociale media, zoals ‘Vind ik leuk’-functies.

1.3.2.2. Bij elk bezoek dat u aan onze Platformen brengt kunnen wij, in overeenstemming met het toepasselijke recht en waar vereist met uw instemming, informatie verzamelen over de apparaten die u gebruikt en de netwerken waarmee u bent verbonden wanneer u van onze diensten gebruikmaakt. Het kan onder meer gaan om uw IP-adres, aanmeldinformatie, browsertype en -versie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, reclame-identificator, informatie over uw bezoek met inbegrip van de gevolgde URL’s naar, doorheen en vanaf onze Platformen, producten die u bekeek of zocht, downloadfouten, de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, de interactie met een pagina en elk telefoonnummer dat u gebruikt om onze klantendienst te bellen. Onze server log files verzamelen geen Persoonlijke Gegevens. We verzamelen deze informatie met behulp van diverse technologieën, waaronder cookies (meer informatie vindt u in onze Verklaring inzake Cookies).

1.3.2.3. We verzamelen ook geglobaliseerde informatie over uw activiteiten op ons Platform (zoals hoeveel trajecten u aanbood, hoe vaak u berichten beantwoordde enz.). Dergelijke informatie kan worden gepubliceerd op uw publieke profiel op ons Platform.

Door ons uw Persoonlijke Gegevens toe te vertrouwen geeft u ons de toelating deze Persoonlijke Gegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Het is niet uitgesloten dat wij uw Persoonlijke Gegevens moeten delen met onze dochterondernemingen en/of met andere personen zoals onderaannemers, in overeenstemming met de Privacy Wet, gevestigd in welk land dan ook, zelfs buiten de Europese Unie, ook als dit land niet dezelfde garanties biedt inzake bescherming van uw Persoonlijke Gegevens, enkel met het oog op de goede uitvoering van deze verwerking.

We zullen geen persoonlijke identificeerbare informatie openbaar maken, verkopen, verhuren of wisselen aan een andere organisatie of entiteit, behalve nadat u in kennis werd gesteld en wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen of zoals anders vereist door de wet.

1.4 Gebruiken wij cookies om informatie te verkrijgen?

Onze websites en online pagina’s kunnen cookies gebruiken om uw kijkervaring te personaliseren. Voor meer informatie, zie onze Verklaring inzake Cookies.

Bij een bezoek aan ons online platform of sociaal netwerk (Facebook, Google+, …) bent u ook onderworpen aan de reglementering inzake Privacy en aan de algemene voorwaarden van deze platforms en sociale netwerken. Wij raden u aan ook hun Privacy reglementering en algemene voorwaarden te lezen. Ook zij kunnen cookies gebruiken.

1.5 Andere regels inzake Privacy?

Bij een bezoek aan onze online pagina’s op ons platform, sociale netwerken (Facebook, Google+, …) of websites van derden, bent u ook onderworpen aan de Privacy reglementering en algemene voorwaarden van deze platforms, sociale netwerken en sites van derden. We raden u aan ook hun Privacy reglementering en algemene voorwaarden te lezen.

1.6 Met welk doel verzamelen we Persoonlijke Gegevens?

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in deze Privacy Verklaring of om de doelen specifiek vermeld bij het verzamelen van deze gegevens. In het bijzonder, kunnen wij gebruik maken van Persoonlijke Gegevens om:

 • ons te helpen u de communicaties, applicaties of diensten te leveren
 • ons te helpen om te gaan met klachten en andere transacties
 • Persoonlijke Gegevens te bevestigen of te corrigeren
 • informatie voor onze rekening te behandelen
 • ons te helpen om onze activiteiten en compliance programma’s uit te voeren
 • onze business te controleren
 • onderzoeken voor ons uit te voeren

Er kunnen andere redenen zijn om Persoonlijke Gegevens te gebruiken of openbaar te maken, zoals:

 • doen wat een lokale of buitenlandse rechtbank of overheidsinstantie ons oplegt
 • Persoonlijke Gegevens openbaar maken aan een ander bedrijf als we alle of een deel van onze activiteiten moeten verkopen, toewijzen of overdragen of als we fusioneren met een ander bedrijf.

Wanneer de wet dit toelaat, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens delen met partners binnen onze groep of geselecteerde derden (bv. financiële dienstverleners, marketingbedrijven) om hen in staat te stellen om hun eigen producten of diensten of die van geselecteerde derden te verkopen). Voordat we die Persoonlijke Gegevens delen, krijgt u de mogelijkheid om te bepalen of u wenst dat deze Persoonlijke Gegevens op die manier worden gebruikt. U hebt ook het recht om u te allen tijde en gratis te verzetten tegen het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen bij de contactpunten die aan het eind van deze Privacy Verklaring staan vermeld.

Personen en bedrijven aan wie wij uw Persoonlijke Gegevens kunnen overmaken voor een van de hierboven vermelde redenen, kunnen zich in België of in andere landen bevinden. Het is mogelijk dat deze landen niet een even grote gegevensbescherming bieden als de Belgische Privacy Wet. Hoe dan ook moeten deze personen en bedrijven aanvaarden alle Persoonlijke Gegevens die we hen overmaken, te beschermen tegen oneigenlijk gebruik of openbaarmaking. We zullen passende contractuele waarborgen voorzien voor deze personen en bedrijven die diensten verlenen om een gelijkwaardig niveau van bescherming van Persoonlijke Gegevens te garanderen, zoals vereist door de Privacy Wet.

1.7. Bewaring van gegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen gedurende onbepaalde tijd op onze servers worden bewaard tenzij de Gebruiker het recht op gegevenswissing inroept (zie 1.8.2 Recht op gegevenswissing) of zijn toestemming intrekt (zie 1.8.3. Bezwaar).

1.8. Uw rechten en keuzen

1.8.1. Inzage en rectificatie van gegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid

De Gebruiker kan op elk moment gebruik maken van zijn inzagerecht en van zijn recht op rectificatie van zijn persoonsgegevens die Ring Twice zou bewaren in verband met de Diensten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hetzij via de Site zelf, hetzij door het sturen van een verzoek met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar het volgende adres: [email protected], of schriftelijk naar Ring Twice, Functionaris voor Gegevensbescherming (“Data Protection Officer”, DPO), Cantersteen 10, 1000 Brussels, of naar de Data Protection Officer (DPO), [email protected].

Ring Twice vestigt de aandacht van de Gebruiker op het feit dat bepaalde elementen van zijn persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd via de Site en dat hij/zij als Gebruiker het recht heeft om deze gegevens te allen tijde te doen verbeteren en te wijzigen. Aangezien de beveiliging van de Diensten afhankelijk is van de integriteit van de basisgegevens omtrent de identiteit, is het echter nodig om de registratiestappen te doorlopen om dergelijke wijzigingen op enigerlei wijze door te voeren, dit ofwel per tussenkomst van een Identiteitscontroleur, ofwel via de Site van Ring Twice. Tenslotte, zodra dit van toepassing is, zal de Gebruiker ook recht hebben op de overdraagbaarheid van zijn gegevens en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.8.2. Recht op gegevenswissing

De Gebruiker kan op elk moment gebruik maken van zijn recht op gegevenswissing, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, door een verzoek te sturen met een kopie van de voorkant van zijn/haar identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar het volgende adres: [email protected], of schriftelijk naar Ring Twice, Functionaris voor Gegevensbescherming (“Data Protection Officer”, DPO), Cantersteen 10, 1000 Brussels, of naar de Data Protection Officer (DPO), [email protected].

Ring Twice zal zich onthouden van het gebruik van de in het verzoek vermelde persoonsgegevens en zal de doorgegeven persoonsgegevens, voor bewijsdoeleinden, gedurende een periode van 2 jaar blijven gebruiken, waarna ze worden gewist. Nadat de gegevens zijn verwijderd, kunnen de Gebruikers de Diensten niet meer gebruiken.

1.8.3. Bezwaar

Wanneer de Site of de Diensten worden gebruikt, wordt de Gebruiker uitgenodigd om in te stemmen met bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten. De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming voor dergelijke activiteiten op elk gewenst moment in te trekken door een verzoek te sturen, met een kopie van de voorkant van zijn/haar identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs, naar het volgende adres: [email protected], of schriftelijk naar Ring Twice, Functionaris voor Gegevensbescherming (“Data Protection Officer”, DPO), Cantersteen 10, 1000 Brussels, of naar de Data Protection Officer (DPO), [email protected].

Deze intrekking heeft geen invloed op de wettelijkheid van de voorbije gegevensverwerking. De Gebruiker erkent dat zijn bezwaar tegen een bepaalde verwerking van zijn/haar gegevens echter van invloed kan zijn op het gebruik van de Diensten, omdat Ring Twice de Diensten niet kan leveren zonder de nodige elementen van zijn persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer de Gebruiker van mening is dat zijn rechten niet zijn gerespecteerd, kan hij/zij op elk moment een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

1.9. Hoe toegang krijgen tot, herzien of verwijderen van Persoonlijke Gegevens?

In overeenstemming met de Privacy Wet zullen we uw Persoonlijke Gegevens tot uw beschikking houden voor herziening op uw verzoek. Als u ons meldt dat een van uw Persoonlijke Gegevens onjuist is of verkeerd wordt gebruikt, zullen we dat corrigeren, bijwerken of verwijderen zoals het hoort. Voor informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, gelieve u te richten tot de contactpunten vermeld aan het einde van deze Privacy Verklaring.

1.10. Worden uw Persoonlijke Gegevens beschermd?

Wij handhaven standaardnormen inzake veiligheid, zowel fysiek als elektronisch, met inbegrip van encryptie, wachtwoorden, fysieke beveiligingsmaatregelen en procedures om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te beschermen. Slechts een beperkt aantal personen onder ons mogen uw gegevens openen, verwijderen of wijzigen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw Privacy belangen worden beschermd.

1.11. Beperkingen

Als de ontvangen informatie schade toebrengt aan anderen, obsceen of bedreigend is, of strafrechtelijke implicaties met zich meebrengt, dan hebben wij het recht om deze informatie te behouden, door te geven of op te slaan op de manier die wij passend achten in onze enige en absolute discretie.

1.12. Onderzoeken wij of onze gebruikers onze e-mails openen?

Onze e-mails kunnen een voor eenmalig gebruik ‘web beacon pixel’ bevatten om ons te informeren of onze e-mails werden geopend en te controleren op welke links en advertenties in de e-mail werd geklikt. We kunnen deze informatie gebruiken om redenen zoals het bepalen van de meest interessante inhoud voor onze gebruikers, om te weten of gebruikers die onze e-mails openen, deze willen blijven ontvangen en adverteerders informeren over het aantal gebruikers dat op hun advertenties hebben geklikt. De pixel wordt verwijderd bij het schrappen van de e-mail. Als u niet wilt dat de pixel wordt gedownload naar uw computer, moet u ervoor kiezen om onze e-mails volledig in tekstformaat te ontvangen in plaats van in HTML-formaat. U kunt ook uw e-mail programma programmeren om de pixel uit te schakelen.

1.13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website en/of met betrekking tot het aanvaarden, interpreteren of naleven van deze Privacy Verklaring zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken die het Belgische recht zullen toepassen.

1.14. Hoe ons te contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze praktijken m.b.t. Privacy, gelieve contact op te nemen met onze Data Protection Officer bij:

Ring Twice, DPO
10, Cantersteen,
1000 Brussels, België

[email protected]

2. VERKLARING INZAKE COOKIES

2.1 Welkom!

Wij gebruiken cookies op deze website of andere sites van derden waar wij deze pagina’s plaatsen. U kunt meer te weten komen over cookies en hoe hen te controleren in de onderstaande informatie.

Door het gebruik van onze website, pagina’s en/of onze diensten, aanvaardt u het gebruik van cookies in overeenstemming met deze Verklaring.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, gelieve hen inactief te maken conform de instructies in deze Verklaring, bijvoorbeeld door de parameters van uw browser te veranderen zodat cookies van deze website niet op uw computer kunnen worden geplaatst.

2.2 Welke termen gebruiken wij in deze Verklaring?

 • We gebruiken de term ‘Gebruiker’ in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina’s en diensten.
 • We gebruiken de termen ‘u’, ‘uw’ en ‘de uwe’ in verwijzing naar de Gebruiker die deze Verklaring inzake Cookies leest.
 • We gebruiken de termen ‘wij’ en ‘ons’ om te verwijzen naar ListMinut, waarvan het adres is: 12, avenue des Rossignols, 1310 La Hulpe, België, de controleur van de gegevens.
 • We gebruiken de term ‘Persoonlijke Gegevens’ in verwijzing naar persoonlijke identificeerbare gegevens over u.
 • We gebruiken de term ‘Privacy Wet’ in verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten.

2.3 Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die worden gedownload naar uw computer wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de oorspronkelijke website op elk volgend bezoek, of naar een andere website die de cookie herkent. Ze zijn nuttig omdat zij toestaan dat een website de computer van een gebruiker herkent.

Cookies vullen verschillende functies in, zoals het mogelijk maken om efficiënt te surfen tussen de pagina’s, uw voorkeuren te herinneren en in het algemeen om de gebruikerservaring te verbeteren. Ze kunnen ook helpen om ervoor te zorgen dat de advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses.

Sommige cookies bevatten persoonlijke informatie – bijvoorbeeld als u bij het inloggen op ‘onthoud mij’ klikt, zal een cookie uw gebruikersnaam bewaren. De meeste cookies verzamelen geen informatie die u identificeert en zullen in plaats daarvan algemene informatie verzamelen, zoals hoe de gebruikers gekomen zijn op en gebruik maken van onze websites en de algemene locatie van de gebruiker.

Er zijn voornamelijk vier soorten cookies:

 • De sessie cookies die alleen de tijd van de sessie duren. Ze worden gewist wanneer de gebruiker de web browser sluit.
 • De persistente cookies blijven zelfs na de sluiting van de sessie. Ze worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker tot ze verstrijken (persistente cookies worden ontworpen met een vervaldatum) of totdat de gebruiker de cookies wist. Persistente cookies worden gebruikt om de informatie m.b.t. de identificatie van de gebruiker te verzamelen, zoals het gedrag bij het surfen op het internet of de voorkeuren van de gebruiker voor een bepaalde website.
 • Eerste partij’ cookies behoren tot de site waarop je kiest te gaan.
 • Derde partij’ cookies worden geïmporteerd vanaf een site waarvan de inhoud indirect wordt benaderd, bijvoorbeeld door middel van een afbeelding of een banner.
 • De meeste browsers ondersteunen hen (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, enz.). Evenwel kunnen gebruikers hun browser instellen om cookies te weigeren of ze kunnen hen verwijderen.

2.4 Welk type cookies gebruiken wij?

In het algemeen gebruiken we cookies die vier verschillende functies kunnen vervullen:

2.4.1. Essentiële cookies

Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze website en onze pagina’s. Bijvoorbeeld, sommige cookies stellen ons in staat om de gebruiker te identificeren en ervoor te zorgen dat de gebruiker de registratie kan openen of op pagina’s kan inloggen.

Die cookies bevatten geen informatie over u die voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt of om te herinneren dat u op het internet bent geweest. Deze categorie mag niet buiten werking worden gesteld. Als een gebruiker ervoor kiest om deze cookies uit te schakelen, zal hij geen toegang hebben tot alle inhoud die bestemd is voor hem.

2.4.2. Prestatie en analyse cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers van de website gebruik maken, bijvoorbeeld, welke pagina’s bezoekers vaker bekijken, en of ze foutmeldingen van bepaalde pagina’s ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie die u identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

Onze website gebruikt Google Analytics cookies. De door de Google Analytics verzamelde informatie wordt doorgegeven en bewaard door Google op servers die ondergebracht zijn in de Verenigde Staten, in overeenkomst met hun praktijken inzake privacy. Om een idee te hebben van het beleid inzake privacy op Google en van de manier waarop ze wordt toegepast op Google Analytics, raadpleeg https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt erop aanduiden dat u niet langer door Google Analytics wilt worden gevolgd via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

2.4.3. Functionele cookies

Wij kunnen functionele cookies gebruiken om ons toe te laten uw voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld deze cookies zullen u de moeite besparen uw gebruikersnaam telkens opnieuw te moeten invoeren elke keer dat u de website bezoekt, en uw voorkeurselectie bewaren, zoals welke regionale editie van de website u wilt zien wanneer u inlogt. We kunnen ook gebruik maken van functionele cookies om u verbeterde diensten te verlenen zoals u toe te laten een online video te bekijken of opmerkingen op een blog te maken.

2.4.4. Reclame cookies gericht op het gedrag

Wij en onze adverteerders kunnen gebruik maken van cookies om u advertenties te leveren waarvan wij denken dat zij relevant zijn voor u en uw interesses. Bijvoorbeeld, als u een aantal artikelen over mechanica leest op onze website of andere sites, zou een auto-ontwerper kunnen suggereren dat u geïnteresseerd bent in dit onderwerp en u reclames voor zijn auto’s aanbieden. U kunt deze advertenties op onze website bekijken en op andere websites die u bezoekt. Evenwel vertellen we niet aan onze adverteerders wie u bent.

2.5 Gebruikt iemand anders cookies op onze website?

Adverteerders gebruiken hun eigen cookies om u te voorzien van gerichte advertenties. Bijvoorbeeld, adverteerders kunnen gebruik maken van een door hen gebouwd profiel op basis van sites die u eerder hebt bezocht om de meest relevante advertenties te presenteren tijdens uw bezoek van onze website en pagina’s. Wij zijn van mening dat het nuttig is voor onze gebruikers advertenties te bekijken die meer in lijn zijn met hun belangen. Als u in de EU bent gevestigd en meer wilt weten over hoe adverteerders dit type van cookies gebruiken of om te kiezen deze niet te ontvangen, gelieve www.youronlinechoices.eu te bezoeken.

We gebruiken ook of staan toe aan derden cookies te gebruiken die vallen in de vier categorieën hierboven beschreven. Bijvoorbeeld gebruiken wij, zoals hoger vermeld, Google Analytics om ons te helpen met de evaluatie van het verkeer op onze website. We kunnen ook gebruik maken van cookies van derden om ons te helpen met marktonderzoek, opvolgen van inkomen, het verbeteren van de functionaliteit van de site en de naleving van de algemene voorwaarden en van het beleid inzake auteursrecht te beoordelen.

U kunt ook deze cookies controleren en verwijderen via uw browserinstellingen.

2.6 Hoe kan men cookies controleren en verwijderen in zijn browser?

De mogelijkheid om cookies toe te staan, te weigeren of te verwijderen kan ook op het niveau van de browser worden voorzien. Om dit te doen, volgt u de instructies voorzien door uw browser (meestal te vinden onder het tabblad ‘Help’, ‘Tools’ en ‘Edit’). Cookies of categorieën van cookies weigeren, verwijdert geen cookies uit uw browser. U zal dit zelf moeten doen vanuit uw browser. Vergeet niet dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, sommige onderdelen van onze website niet correct zouden kunnen werken.

3. Wettelijke bepalingen

3.1 Welkom!

De toegang tot en het gebruik van informatie van deze website houdt uw aanvaarding in van de volgende algemene voorwaarden.

3.2 Welke termen gebruiken we in deze Wettelijke Verklaring?

 • We gebruiken de term ‘Gebruiker’ in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina’s en diensten.
 • We gebruiken de termen ‘u’, ‘uw’ en ‘de uwe’ in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.
 • We gebruiken de termen ‘wij’ en ‘onze’ om te verwijzen naar Ring Twice, waarvan het adres is: 12, Avenue des Rossignols, 1310 La Hulpe, België, de controleur van de gegevens.
 • Wij gebruiken de termen ‘wij’ en ‘ons’ om te verwijzen naar de website www.ringtwice.be

3.3 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website en de pagina’s zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht. Geen van deze rechten worden overgedragen op een gebruiker van deze website. U kunt gebruik maken van deze website om te genieten van de diensten aangeboden voor uw persoonlijke niet-commerciële doeleinden.

Geen enkel ander gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging, kopiëren, dupliceren, herverdeling of circulatie is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet ook de gelijkaardige bepalingen lezen en opvolgen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van websites van derden waartoe u toegang krijgt via deze website.

Uw commentaren op onze website of e-mails zijn van harte welkom. Evenwel erkent u dat als u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie stuurt (gezamenlijk, ‘Informatie’), deze Informatie onze eigendom wordt en blijft. In het algemeen, elke communicatie met uitzondering van Persoonlijke Gegevens welke worden behandeld zoals uiteengezet in de Privacy Verklaring, die u op de website post of aan ons via het internet stuurt, wordt beschouwd en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk. Als specifieke pagina’s de verwerking van communicatie toelaten die door ons als vertrouwelijk

worden behandeld, zal dit duidelijk op deze pagina’s worden vermeld. Zonder beperking aan het voorgaande, door ons welke Informatie dan ook over te maken, worden we exclusief eigenaar van elk recht op deze Informatie op heden en in de toekomst, universeel, en zullen

we onbeperkt gebruik kunnen maken van de Informatie, voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan de aanbieder van de Informatie.

Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor uw eigen communicatieberichten en de gevolgen van het posten ervan. Doe daarom geen van volgende dingen: ons materiaal toezenden dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij u de eigenaar van het auteursrecht bent of dat u de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht heeft ontvangen om het te posten; materiaal zenden dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of de toestemming van de eigenaar hebt gekregen; materiaal zenden dat enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht op Privacy of publiciteit van anderen schendt; materiaal zenden dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of gênant is voor een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit; seksueel expliciete beelden zenden; advertenties of sollicitaties voor een bedrijf sturen; kettingbrieven sturen of piramidespelen of een andere persoon hinderen.

3.4 Disclaimer

U stemt ermee in dat u toegang neemt tot en gebruik maakt van deze website en pagina’s op eigen risico. De informatie op deze website en de pagina’s kunnen niet worden gebruikt als advies van welke aard ook, waaronder, zonder beperking beleggingsadvies of in verband met fiscale of juridische zaken.

Wij bieden redelijke inspanningen om accurate informatie over deze websites en pagina’s te leveren en we kunnen deze informatie af en toe veranderen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving. Niettemin geven wij en derde partijen vermeld op deze site en pagina’s geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, virussen of storing van deze website en pagina’s en/of de juistheid, redelijkheid, up to date zijn, of de volledigheid van de inhoud van deze website en pagina’s en wijzen we elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, in de ruimste zin, die zou ontstaan door of verband houdt met het gebruik van deze website of pagina’s.

U krijgt toegang tot andere websites via deze website en deze pagina’s. We geven geen enkele garantie van welke aard dan ook over de inhoud van websites en pagina’s van derden of de overeenstemming ervan met de geldende wetten en rechten van derden en wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enigerlei directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van een site en pagina’s van derden.

3.5 Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is verplicht bij gebruik van onze diensten, de instructies, berichten, regels, bepalingen en voorwaarden vermeld door ons te respecteren.

Instructies of opmerkingen geformuleerd door ons (bv. FAQ’s) moeten worden gerespecteerd door de gebruiker, zoals aangepast op dat moment. Als de gebruiker een inbreuk op zijn

verplichtingen pleegt, kunnen we passende maatregelen nemen (bv., waarschuwing uitsturen, de inhoud blokkeren of verwijderen, de toegang van de gebruiker blokkeren of opzeggen).

De gebruiker is verantwoordelijk zonder beperking voor zijn persoonlijk gedrag en voor zijn

persoonlijke rekening, in voorkomend geval. Dit houdt in het bijzonder in dat, in geval van enige twijfel over enige inhoud of bijdrage, geplaatst door de gebruiker (bv. foto’s), de gebruiker wordt verondersteld om van tevoren te controleren dat ze niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of publieke regels of rechten van derden overtreden (bv. auteursrecht, recht op gegevensbescherming) overal ter wereld. Wij zijn niet verplicht om de juistheid of hun rechtmatigheid te controleren.

Door het plaatsen van inhoud op onze pagina’s, geeft de gebruiker ons definitief alle benodigde rechten inzake territorium zonder beperkingen op het vlak van het grondgebied. Afhankelijk van de inhoud, kan dit tevens ons recht geven, de inhoud aan te passen of te wijzigen en het zichtbaar voor het publiek te maken. De gebruiker kan alleen verwijdering vragen van de door hem op onze pagina’s geplaatste inhoud om gewichtige redenen.

De gebruiker bevrijdt ons van en vrijwaart ons tegen elke soort klacht van derden tegen ons die voortvloeien uit het niet nakomen van een verplichting of een schending van rechten begaan door de gebruiker, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding. De redelijke

kosten van verweer zullen ook moeten worden vergoed.

3.6 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website of de

aanvaarding, interpretatie of naleving van de Wettelijke Verklaring zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Brussel die het Belgisch recht zal toepassen.

3.7 Hoe ons te contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze Wettelijke Verklaring, neem contact op met:

Ring Twice
12, Avenue des Rossignols,
1310 La Hulpe, België

Telefoon: +32 2 646 81 17

[email protected]