Een verzekerde dienst is er twee waard

Een verzekerde dienst is er twee waard.

Bereid je voor op het onverwachte.

Ring Twice vereenvoudigt jouw leven, ook als er iets onverwachts gebeurt. Daarom zijn alle diensten verzekerd.

Of het nu gaat om een kinderoppas, een herstelling uitgevoerd door een loodgieter of pet-sitting. Of het nu gaat om een kinderoppas, een herstelling uitgevoerd door een loodgieter of pet-sitting: er kan altijd iets onverwachts gebeuren. En dan ben je maar beter goed verzekerd.

In welke omstandigheden kan deze verzekering tussenkomen?

Elke situatie is verschillend. Maar voor elke soort diensten kan een klein probleem zich voordoen. Het is dus aangeraden om door een verzekering gedekt te zijn.

Dit zijn enkele voorbeelden waarvoor de verzekering die via Ring Twice beschikbaar is, kan tussenkomen:

 • Wanneer een dienstverlener jouw hond uitlaat en eventjes niet attent is, bijt het dier een voetganger.
 • De dienstverlener laat een pot verf op jouw mooi tapijt vallen, het is beschadigd.
 • De dienstverlener heeft de reparatie van jouw kraan niet perfect uitgevoerd. Er ontstaat wateroverlast en jouw parket raakt beschadigd.
 • De privéleraar van jouw kind duwt een kop koffie omver. De koffie komt op jouw pc terecht.
 • De dienstverlener verbrandt een paar hemden terwijl hij/zij aan het strijken is.
 • Tijdens de dienstuitvoering valt de dienstverlener van een ladder en raakt gewond.
Wanneer je via Ring Twice op een dienstverlener een beroep doet, is jouw dienst automatisch verzekerd.
Wanneer je via Ring Twice op een dienstverlener een beroep doet, is jouw dienst automatisch verzekerd.

Welke soorten verzekering komen in aanmerking?

 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating’ die de schade aan derden in het kader van diensten uitgevoerd via het platform, verzekert;
 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Toevertrouwd Voorwerp’ die jou verzekert indien je een goed beschadigt dat een klant jou toevertrouwd heeft om het te herstellen;
 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering’ die de schade aan derden verzekert door jouw producten nadat deze geleverd werden of door jouw werken nadat ze uitgevoerd werden;
 • Juridische bescherming in geval van procesvoering.
 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Lichamelijke ongevallen’ die de dienstverlener dekt in geval van blijvende invaliditeit, medische kosten en bijkomende kosten of bij overlijden.

Tot welk bedrag ben je verzekerd?

 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating’ en de ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering’ vergoeden de lichamelijke, de stoffelijke en zelfs de immateriële schade tot € 1.500.000 per schadegeval;
 • De ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Toevertrouwd Voorwerp’ vergoedt de stoffelijke en immateriële schade tot €25.000 per schadegeval.
 • De « Aansprakelijkheid Lichamelijke Ongevallen » dekt de volgende schade: Overlijden (€ 10.000), permanente invaliditeit (€ 25.000), medische en bijkomende kosten (€ 2.500).

Is er een franchise?

Ja er is een franchise. Merk op, de franchise valt voor de verantwoordelijkheid van de dienstverlener als hij/zij aansprakelijk is:

 • Garantie Uitbating: 10% van het schadegeval, met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250
 • Garantie Toevertrouwd Voorwerp: 10% van het schadegeval, met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250
 • Garantie Na Levering: 10% van het schadegeval, met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250
 • Garantie Lichamelijke ongevallen: € 25

Opgelet, deze dekking is enkel van toepassing voor de diensten die uitgevoerd worden via Ring Twice door de dienstverleners ingeschreven als particulier. Als de dienstverlener een blauwe badge « PRO » heeft op het profiel, wil dit zeggen dat de dienstverlener met een btw-nummer geregistreerd staat en geldt de persoonlijke verzekering van de zelfstandige dienstverlener.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de verzekeringen die van toepassing zijn kan je hier terugvinden (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid & Lichamelijke Ongevallen / Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming). Een duidelijk overzicht van wat gedekt is en wat niet binnen de Overzicht Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid & Lichamelijke Ongevallen kan je hier terugvinden. Een duidelijk overzicht wat binnen de dekking van de Overzicht Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming valt kan je hier terugvinden.

Wil je er meer over weten?

Neem met ons contact op!